logo

ALF Utviklerkurs

Et intensivkurs i nettside- og programutvikling med mål om å gi deltakerne en god innføring i prinsippene for utvikling av strukturerte, kreative og velfungerende løsninger.

Etterspørsel på IT-ressurser

Både næringslivet og offentlige tjenester har i dag et uvanlig stort behov for IT-kompetanse innen de fleste sektorer. Ifølge Nav's bedriftsundersøkelse (2020) var det 3.250 ubesatte IT-stillinger i Norge, og innen 2030 er det estimert et behov for opp mot 40.000 nye arbeidstakere med IT-kompetanse, for å støtte Norges teknologiske utvikling.

Her i ALF as, har vi sett et stigende behov for kvalifiserte arbeidstakere i IT-bransjen, og har i flere år tilbudt et utviklerkurs for motiverte deltakere. Utviklerkurset fokuserer på å lære deltakerne det mest etterspurte, framtidsrettede og moderne innen programutvikling i dag. Kurset dekker både grunnleggende ferdigheter, men tilpasses også etter det næringslivet etterspør av aktuelle tema og teknologier.

IT-bransjen er en av de mest innovative og framtidsrettede bransjene. Det er også den bransjen hvor det nå i stor grad er mulig å tilegne seg nye ferdigheter og kunnskaper utenfor det tradisjonelle skole/universitets-systemet . Dette skyldes i stor grad en eksplosjonsartet økning i tilgjengelighet av læremateriale og sertifiseringer via online-tjenester, innen de mange ulike programmeringsspråkene og teknologier.

I USA og store deler av Europa ser man en markant vekst i antallet ansatte innen IT-bransjen som ikke har formell, tradisjonell høyere utdannelse, uten at dette minsker kvaliteten av arbeidet som blir levert. Det viktigste er interessen, og evnen til å lære, samt gleden av å skape noe. Det er nettopp dette vår deltakere har, og opplever gjennom deltakelse på våre kurs!

Dette lærer deltakerne:

 • HTML
 • CSS
 • Javascript
 • Systemutvikling (Agile prosjektmetodikk)
 • Github / Gitlab
 • Microsoft Visual studio
 • Prinsipper i IT-sikkerhet

Basert på deltakernes spesialisering lærer de også:

 • Python
 • React
 • SQL (databaser)
 • UI/UX-design (Design og brukeropplevelse)
 • Grafisk design
 • Digital markedsføring

Kursets innhold

Kurset krever ingen formelle forkunnskaper, men det forventes at deltakerne har en interesse for utvikling, teknologi og IT. Alle deltakerne søker seg personlig inn på kurset med grunnlag i dette. I første halvdel av utviklerkurset får deltakerne en grundig innføring i fellesemnene, som er utvikling av nettsider og webapplikasjoner, da basert på HTML, CSS og Javascript.

Etter fellesemnene får deltakerne selv velge seg en spesialisering basert på hva type jobb de ønsker, og hvilke fagområdet de finner interessant. Dette baseres på deres ferdigheter, interesser, samt veiledning under karriere-gjennomgangen vi har underveis i kurset. Spesialiseringene er; Databaser, Python, React, UI/UX-design, Grafisk design og Digital markedsføring

I løpet av kurset skal deltakerne igjennom følgende:

 • Sett opp enkle nettsider ved bruk av HTML og CSS.
 • Sette opp mer avanserte nettsider og webapplikasjon med Javascript.
 • Forstå sammenhengen mellom HTML, CSS og Javascript, samt lære hvordan de best utfyller og komplimenterer hverandre.
 • Hvordan bruke editorer på en effektiv måte, samt installere effektive og nødvendige plug-ins.
 • Hvordan finne effektive online verktøy og ressurser som kan brukes opp imot utvikling av nettsider.
 • Hvordan sette opp et prosjekt og drive med agile systemutvikling.
 • Samarbeid over Github eller Gitlab, samt hvordan koble disse systemene opp imot editoren.

Basert på spesialisering:

 • Lære å bruke SQL-språket til å hente ut, opprette og endre data i Databaser.
 • Lære Pythons syntax og kunne bruke språket til å utvikle programvare.
 • Lære å bruke Javascript biblioteket React til å utvikle webapplikasjoner.
 • Lære prinsippene bak å produsere produkter med hensyn til design og brukeropplvelser.
 • Lære å bruke Photoshop, Lightroom og lignende program for å kunne skape grafiske produkter som brukes til nettsider.
 • Lære å implimentere Google Ads og Facebook ads på nettsider, samt prinsippene for å oppnå en effektig og god digital markedsføring.

Kurset tar deltakerne fra nybegynner-nivå opp til et ferdighetsnivå der deltakerne er godt forberedt og rustet til å ta del i det daglige arbeidet på en praksisplass. Noen deltakere med ekstra stor interesse og gode forkunnskaper får også muligheten til å utvikle seg ytterligere, og gjøre en del oppgaver over kursets nivå.

Det har vært gjennomført 4 kurs allerede med gode resultater. Deltakerne i kurset har fått praksisplasser, noen har fått mersmak på utdannelse, og andre igjen har funnet seg spennende jobber innenfor feltet. Vi har også fått gode tilbakemelding fra praksisplassene om at deltakerne innehar relevante og gode kunnskaper som bedriftene har hatt bruk for.

Hvorfor ansaette våre deltakere?

Deltakerne som er på vårt kurs har fra starten av en bakgrunn som hobby-programmere eller har en genuin interesse for IT og utvikling. De evner å lære på kort tid og får mye praktisk erfaring med utvikling hos oss under kursperioden.

På kurset får deltakerne forsøkt seg både som selvstendig utvikler og som en del av et team, samt arbeide både fysisk på kurs-lokalet, og digitalt via hjemmekontor. Dette gjør at deltakerne våre er klar for de fleste arbeidsformer en arbeidsplass har å by på.

Vi følger deltaker og bedriften nøye opp under praksis, så om ikke arbeidsforholdet fungerer tilstrekkelig, er vi raskt på plass for å finne en løsning som passer bedre. Deltakerne kan også få faglig oppfølging av kursholder, slik at deltaker kan fortsette å utvikle seg under praksisen.

Når deltakeren er på praksis hos din bedrift dekker Nav hele eller deler av lønnen, slik at dere kan fokusere på opplæring og tilrettelegging. Dette gjør at dere uforpliktende kan teste ut om deltakeren passer inn på deres arbeidsplass.

Våre deltakere er klar for å satse hos dere, så om dere er klar for å satse på våre deltakere ta gjerne kontakt.

 • Første utbetaling skjer første dag på Academy-kurset 
 • Andre utbetaling skjer en måned etter første utbetaling 
 • Tredje utbetaling skjer to måneder etter første utbetaling 
question

Har du flere spørsmål?

Faglige spørsmål:

Tom Sunde

Jobbveileder Utviklerkurs


Mail: tom@alf.no

Tlf: 92828738Andre spørsmål:

Silje Bolstad

Fagleder


Mail: silje@alf.no

Tlf: 47489379

Generell informasjon

Varighet 4 måneder

KursstedBergen

PraksisområdeBergen og omegn

Nivå Nybegynner til viderekommen

Bestill uforpliktene møte

Det er viktig for oss at vi finner riktig deltaker for nettopp din bedrift.
Vi inviterer derfor til en uforpliktende samtale med oss for å finne gode løsninger for deres behov.