logo

ALF Utviklerkurs

Et intensivkurs i nettside- og programutvikling basert på å gi deltakerne en god innføring i prinsippene for å utvikle strukturerte, kreative og fungerende løsninger.

Etterspørsel på IT-ressurser

Næringslivet idag skriker etter IT-kompetanse innenfor de fleste sektorer. Ifølge NAV's bedriftsundersøkelse var det i 2020 3 250 ubesatte IT-stillinger i Norge og innen 2030 vil det være behov for opp imot 40.000 med IT-kompetanse mtp Norges teknologiske utvikling.

Vi i ALF as har sett behov for å få folk inn i IT-bransjen og derfor startet opp et utviklerkurs. Dette utviklerkurset fokuserer på å lære deltakerne det mest etterpurte, framtidsrettete og moderne innen utvikling idag. Kurset tilpasses etter næringslivet og vil derfor være dynamisk å endre seg etter etterspørselen.

IT-bransjen er en av de mest innovative og framtidsrette bransjene, samt den bransjen som er enklest å bli selvlært innen. I USA og store deler av Europa ser man en vekst i ansatte innen IT-bransen som ikke innehar formell utdannelse uten at dette minsker kvaliteten som blir levert. Det viktigste er interessen, evnen til å lære og gleden av å skape noe. Dette er nettopp dette vår deltakere har!

Dette lærer deltakerne:

 • HTML
 • CSS
 • Javascript
 • Systemutvikling (Agile prosjektmetodikk)
 • Github / Gitlab
 • Microsoft Visual studio
 • Prinsipper i IT-sikkerhet

Basert på deltakernes spesialisering lærer de også:

 • Python
 • React
 • SQL (databaser)
 • UI/UX-design (Design og brukeropplevelse)
 • Grafisk design
 • Digital markedsføring

Kursets innhold

Kurset krever ingen forkunnskaper, men er belaget på at deltakerne har en interesse for utvikling, teknologi og IT. Alle deltakerne søker seg personlig inn på kurset med grunnlag i dette. Deltakerne blir etter oppstart innført i fellesemnene som er utvikling av nettsider og webapplikasjoner, da basert på HTML, CSS og Javascript.

Etter fellesemnene får deltakerne selv velge seg en spesialisering basert på hva type jobb de ønsker og hva de finner interessant etter karriere-gjennomgangen vi har underveis i kurset. Spesialiseringene er; Databaser, Python, React, UI/UX-design, Grafisk design og Digital markedsføring

I løpet av kurset skal deltakerne igjennom følgende:

 • Sett opp enkle nettsider ved bruk av HTML og CSS.
 • Sette opp mer avanserte nettsider og webapplikasjon med Javascript.
 • Forstå sammenhengen mellom HTML, CSS og Javascript, samt lære hvordan de best utfyller hverandre.
 • Hvordan bruke editorer på en effektiv måte, samt installere effektive og nødvendige plug-ins.
 • Hvordan finne effektive online verktøy og ressurser som kan brukes opp imot utvikling av nettsider.
 • Hvordan sette opp et prosjekt og drive med agile systemutvikling.
 • Samarbeid over Github eller Gitlab, samt hvordan koble disse systemene opp imot editoren.

Basert på spesialisering:

 • Lære å bruke SQL-språket til å hente ut, opprette og endre data i Databaser.
 • Lære Pythons syntax og kunne bruke språket til å utvikle programvare.
 • Lære å bruke Javascript biblioteket React til å utvikle webapplikasjoner.
 • Lære prinsippene bak å produsere produkter med hensyn til design og brukeropplvelser.
 • Lære å bruke Photoshop, Lightroom og lignende program for å kunne skape grafiske produkter som brukes til nettsider.
 • Lære å implimentere Google Ads og Facebook ads på nettsider, samt prinsippene for å oppnå en effektig og god digital markedsføring.

Kurset tar deltakerne fra et nybegynner nivå og går opp til viderekommen. Noen deltakere med ekstra stor interesse får også muligheten til å utvikle seg ytterligere og gjøre en del oppgaver over kursets nivå.

Det har vært gjennomført 3 kurs allerede med gode resultat. Deltakerne i kurset har fått praksisplasser, mersmak på utdannelse og spennende jobber innenfor feltet. Vi har også fått gode tilbakemelding fra praksisplassene om at deltakerne innehar relevante og gode kunnskaper som bedriftene har hatt bruk for.

Hvorfor ansaette våre deltakere?

Deltakerne som er på vårt kurs har fra starten av en bakgrunn som hobby-programmere eller har en genuin interesse for IT og utvikling. De evner å lære på kort tid og får mye praktisk erfaring med utvikling.

På kurset får deltakerne forsøkt seg både som selvstendig utvikler og som en del av et team, samt arbeidet både fysisk på kurs-lokalet og digitalt via hjemmekontor. Dette gjør at deltakerne våre er klar for de fleste arbeidsformer en arbeidsplass har å by på.

Vi følger deltaker og bedriften nøye opp under praksis, så om ikke arbeidsforholdet fungerer tilstrekkelig er vi raskt på plass for å finne en løsning som passer bedre. Deltakerne kan også få faglig oppfølging av kursholder, slik at deltaker kan fortsette å utvikle seg under praksisen.

Når deltakeren er på praksis hos din bedrift dekker NAV hele eller deler av lønnen, slik at dere kan fokusere på å opplæring og tilrettelegging. Dette gjør at dere uforpliktende kan teste ut om deltakeren passer inn på deres arbeidplass.

Våre deltakere er klar for å satse hos dere, så om dere er klar for å satse på våre deltakere ta gjerne kontakt!

 • Første utbetaling skjer første dag på Academy-kurset 
 • Andre utbetaling skjer en måned etter første utbetaling 
 • Tredje utbetaling skjer to måneder etter første utbetaling 
question

Har du flere spørsmål?

Faglige spørsmål:

Sebastian Kvamme Bech

Arbeidsleder IT


Mail: sebastian@alf.no

Tlf: 92653403Administrative spørsmål:

Silje Bolstad

Fagleder


Mail: silje@alf.no

Tlf: 47489379

Generell informasjon

Varighet 4 måneder

KursstedBergen

PraksisområdeBergen og omegn

Nivå Nybegynner til viderekommen

Bestill uforpliktene møte

Det er viktig for oss at vi finner riktig deltaker for nettopp din bedrift.
Vi inviterer derfor til en uforpliktende samtale med oss for å finne gode løsninger for deres behov.